Composite or amalgam

کامپوزیت یا آمالگام کدام یک مناسب‌تر است؟

ترکیب هنر و علم; نگاهی به جهان فراموش‌نشدنی آمالگام ترمیمات دندانی با استفاده از کامپوزیت یا آمالگام یکی از موضوعات مهم در زمینه دندان...

ادامه مطلب

Advances in dental amalgam

پیشرفت‌های مرتبط با آمالگام دندانپزشکی

پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های مرتبط با آمالگام دندانپزشکی در زمینه دندانپزشکی، آمالگام یکی از روش‌های مورد استفاده برای ترمیمات دندانی...

ادامه مطلب

Care and maintenance of amalgams

مراقبت دندان‌های ترمیم شده پس از اعمال

مراقبت و نگهداری از آمالگام‌ها و دندان‌های ترمیم شده پس از اعمال آمالگام‌ها به عنوان یک روش ترمیمی محبوب در دندانپزشکی استفاده می‌شوند...

ادامه مطلب

Basic points in applying amalgam

تکنیک‌ها و نکات اصولی در اعمال آمالگام

تکنیک‌ها و نکات اصولی در اعمال آمالگام برای بهبود عملکرد و کارایی در زمینه دندانپزشکی، آمالگام یکی از روش‌های مورد استفاده برای ترمیما...

ادامه مطلب

Advantages and disadvantages of Amalgam and Amalcap

مزایا و معایب استفاده از آمالگام و آمالکپ

مزایا و معایب استفاده از آمالگام و آمالکپ در مقایسه با روش‌های دیگر در حوزه دندانپزشکی، استفاده از مواد مختلف برای ترمیمات دندانی و اص...

ادامه مطلب